Webshop » Uw PC Verkopen?

Oude PC Verkopen

Heeft U een PC of ander electronisch apparaat die U niet meer gebruikt of wilt verkopen?

Queen Systems biedt u de mogelijkheid deze voor U te verkopen of bij u op te halen.

Lever het artikel bij ons in en samen bepalen wij de prijs waarvoor het artikel verkocht mag worden.

Heeft u als bedrijf of instelling meerdere PC's of andere hardware die u wilt verkopen of inruilen, dan kunt U contact opnemen met ons door te mailen naar onderstaand email adres.

Wij geven een verklaring af dat er geen gegevens aan derden doorgegeven mogen worden.
De data op harddisk of SSD zullen permanent gewist worden.

Queen Systems
Praamstraat 3
8102 HM Raalte
0572-367775

Of mail naar: info@queensystems.nl
Weergave
Eenvoudig
Gedetailleerd
Alleen foto's
Lijst
Lijst zonder foto's
Sorteren
Naam
Datum
Prijs Oplopend
Prijs Aflopend
If you have a PC or other electronic device that you no longer use or want to sell?

Queen Systems offers you the opportunity to sell it to you or to pick up.  

Or deliver the item to us and together we will determine the price at which the product may be sold.

Do you have as a business or institution multiple PCs or other hardware that you want to sell or exchange, then you can contact us by sending an email to the following email address with us.

We give a statement that no data can be. Passed to third parties
The data on the hard disk or SSD will be permanently erased.

Queen Systems 
Praamstraat 3
8102 HM Raalte
0572-367775

Or mail to: info@queensystems.nl
Webshop gemaakt met EasyWebshop